Bjarne Brems

Bjarne Brems m. klaver.jpg
 
 

Underviser i klaver og keyboard.

Jeg er uddannet som musiklærer på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og underviser i både klaver og keyboard. Primært rytmisk, men også klassiske stykker på begynder- og mellemniveau. Uanset om du har valgt klaver eller keyboard, vil undervisningen i den første tid tage udgangspunkt i en klaverskole (Black And White serien) ud fra devisen, at kan man spille klaver, kan man også spille keyboard (det modsatte er ikke altid tilfældet). Her lærer du det grundlæggende om noder og teori, og når stykkerne er på plads, spiller vi dem sammen. Jeg akkompagnerer på keyboard, mens du spiller klaverstykket. Udover at det er sjovt at spille sammen, får det også stykkerne til at flyde bedre og øger evnen til at holde fast i pulsen. Med tiden tager vi så fat på sværere stykker, såvel rytmiske som klassiske og på både klaver og keyboard.

I en tid hvor såvel popmusikken som den mere seriøse rytmiske musik i meget høj grad benytter sig af både klaver, keyboards og gode samplinger, tør man vel godt sige, at tangentspilleriet har fået en renæssance og samtidig er blevet super relevant, hvis du også senere hen vil skabe din egen musik i et større lydunivers.

Telefon: 21 43 10 81

Mail: info@alphamusikoglyd.dk