Dramaskole

Dramaskolens undervisning tager udgangspunkt i forskellige scenekunstneriske metoder til at træne både sit personlige udtryk på scenen, men også i opnå en forståelse af, hvordan vi kan iscenesætte historier på forskellige måder.
Gennem historiefortællinger, leg og bevægelse udvikles vores fantasi og dramatiske udtryk. Vi arbejder med improvisation og lærer derigennem at lytte til hinanden og sige JA til andres forslag, hvilket fremmer kreative processer og træner hjernen i at se muligheder i stedet for begrænsninger.

For de mindste dramaelever på HOLD 1 vil dramaøvelserne som udgangspunkt være kollektive, hvor alle deltager på én gang. Her vil der særligt blive arbejdet med koordination og koncentration, både individuelt og kollektivt. 

For de største dramaelever på HOLD 2 vil eleverne i højere grad blive inddraget i processen med at skabe et scenisk udtryk ud fra sæsonens tema, eller scenekunstneriske metode. Her vil øvelserne både foregå i mindre grupper, hvor der stilles en opgave, som fælles gruppeøvelser og individuelt stillede opgaver.

For begge hold vil der være én procesfremvisning, som vises for det andet hold samt nærmeste familie i forbindelse med juleafslutningen og én procesfremvisning der vises i forbindelse med afslutning på sæsonen.

Vi har følgende tilbud:

 

Dramaskole for 1. - 3. klasse

Lærere: Naja Birke (26 36 85 32) 

Tid: Mandage kl. 15.00-16.30, 24 gange

Sted: Dragør Skole Nord, Teatersalen

Dramaskole for 4. - 10. klasse

Lærere: Naja Birke (26 36 85 32) 

Tid: Mandage kl. 17.00-18.30, 24 gange

Sted: Dragør Skole Nord, Teatersalen