Musikalsk Forskole - Rytmik - Musikkarrusel -Musikrotation

Musikalsk forskole er den samlede betegnelse for en stribe af undervisningstilbud til børn fra 0 - 10 år. Undervisningen tager udgangspunkt i det legende barn og tilstræber gennem leg, sang, spil og bevægelse at styrke oplevelsen af musik, fantasien og udtryksviljen. Der arbejdes med musikalske grundbegreber, koncentration og motorik. Undervisningen er nøje afstemt til den aldersgruppe holdet henvender sig til.

Vi har følgende tilbud:

Babymusik 3-7 måneder og 8-12 måneder

Til babyrytmik kan du få inspiration til, hvordan du kan stimulere din baby musikalsk, motorisk og sprogligt. For det lille barn er det dejligt og trygt at høre mors og fars stemme, da de kender og har lyttet til den siden fostertilstanden. Vi vil derfor synge en masse sange, der er så enkle, at man hurtigt kan lære dem og bruge dem naturligt i hverdagen hjemme.

Vi vil udover at synge bevæge os en masse og lege med chiffontørklæder, rasle æg, bolde, bamser, faldskærm, og der vil blive trommet og akkompagneret på klokkespil, ukulele, klaver m.m

Lærer: Malene Kjærgård

3-7 måneder: Tirsdage  kl. 10:00-10:45

8-12 måneder: Tirsdage kl. 11:00-11:45

Sted: Glassalen i Hollænderhallen

 

Rytmik

Igennem rammelege, sange, rim og remser, små instrumenter, bevægelse og sansemotorisk stimuli indføres barnet i musikkens univers. Helt naturligt styrkes samtidigt det lille barns motorik, så det siden vil få nemmere ved at tilegne sig instrumentfærdigheder, og dets sproglige udvikling vil blive stimuleret.

Rytmik for 1 årige

For de 1-årige, som lige har bevæget sig fra baby til tumlinge stadiet, er det utroligt vigtigt at få styrket grov motorikken, så på dette hold kommer vi til at løbe, hoppe, trille, snurre og danse meget, da det helt naturligt optager barnet, som lige har tilegnet sig disse kompetencer. Alle bevægelser, som er meget vigtige for barnets videre motoriske, men i den grad også musikalske udvikling. Der vil både indgå vilde og stille lege. Der tages selvfølgelig altid hensyn til, hvor de enkelte barn er, så alle kan føle sig trygge og mødt der, hvor de er udviklingsmæssigt

Rytmik for 2-3 årige

For de 2-3 årige er sproget i en rivende udvikling, og der vil i undervisningen begynde at indgå endnu flere fantasilege. Børnene kommer i denne alder med mange initiativer og begynder at improvisere og udvikle den imaginære leg. Dette vil på bedste vis blive grebet i undervisningen, således at børnene forsat vil bevare denne fantastiske evne. Motorisk optager det stadig barnet at løbe, hoppe, trille, snurre, danse osv., men mere komplicerede bevægemønstre vil også indgå. Der vil både indgå vilde og stille lege. Der tages selvfølgelig altid hensyn til, hvor de enkelte barn er, så alle kan føle sig trygge og mødt der, hvor de er udviklingsmæssigt

Rytmik for 4-5 årige

For de 4-5 årige er sproget nu så raffineret, at der i undervisningen vil begynde at indgå endnu flere komplicerede fantasilege. Børnene er blevet vant til komme med mange initiativer, at improvisere og udvikle den imaginære leg. Motorisk begynder finmotorikken at komme mere og mere på plads, hvilket i undervisningen vil afspejle sig i brugen af instrumenter især, ligesom mere komplicerede bevægemønstre også vil indgå i legene. Der vil stadig blive løbet, hoppet, trillet, snurret og danset meget. Der vil både indgå vilde og stille lege. Der tages selvfølgelig altid hensyn til, hvor de enkelte barn er, så alle kan føle sig trygge og mødt der, hvor de er udviklingsmæssigt

Lærer: Tove Sørensen

1 årige  Tirsdage, kl. 15-15:45

2-3 årige  Tirsdage, kl. 16-16:45

4-5 årige  Tirsdage , kl. 17-17:45

Sted: Glassalen i Hollænderhallen

Melodica 6-8 år

Tilbuddet henvender sig til de børn, der kunne tænke sig at lære at spille på et “rigtigt” instrument, men endnu ikke rigtigt ved, hvilket instrument de skal vælge. En melodica er let at lære at spille på, giver en hurtig indlæring af nodesystemet og baner vejen til spil på både tangent-instrumenter (klaver, keyboards, harmonika) og blæseinstrumenter (blokfløjte, saxofon, klarinet, trompet mm.). Melodicaen udlånes gratis til eleverne. Undervisningen foregår i små hold. Der undervises på Dragør Skole Syd fredage. Flere oplysninger kan fås ved at henvende sig på Musikskolens kontor.

Lærere: Amalie Paulsen

Tid: Fredag

Sted: Dragør Skole Syd

Musikrotation for 3.- 5. klasse

Musikrotation er sammenspil uden et fast hovedinstrument. Alle prøver alle instrumenter og alle synger. Vi spiller på : trommesæt, guitar, bas, klaver, congas og synger. Vi skifter rundt på instrumenterne, så alle prøver at spille alle instrumenter i alle sange. Musikrotation er et slags værksted, hvor der kan ske alt muligt. Måske spiller vi kun på en masse trommer en dag og en anden dag kan det være vi kun har lyst til at synge. Det vigtigste er at vi spiller og synger sammen, har det sjovt og stifter bekendtskab med musikken.

Du behøver ikke at gå til et soloinstrument for at have musikrotation.

Lærere: Tove Sørensen

Tid: Mandage kl. 16-16:45

Sted: Kirkevej 9

 

Kor

Det er dejligt at synge, især sammen med andre. Når flere stemmer klinger sammen, lyder det helt fantastisk. I korundervisningen får du en grundig introduktion til sangteknik. Vi danser, laver sjov opvarmning og vi lægger stor vægt på det fælles, klanglige udtryk. Vi synger for det meste rytmiske sange, men vi synger også danske og klassiske sange. 

Lærere: Pauline Sæther

Tid: Onsdage kl. 17:15 - 18:00

Sted: Kirkevej 9

 

Rytmik og alsang for institutioner

Undervisningen foregår på institutionerne. Institutionerne kan kontaktet af Musik- og Kulturskolen for at modtage tilbud om deltagelse, tilmelding samt aftale om tid og sted for undervisningen
Lærer: Malene Kjærgård