Musikalsk Forskole - Rytmik - Musikkarrusel -Musikrotation

Musikalsk forskole er den samlede betegnelse for en stribe af undervisningstilbud til børn fra 0 - 10 år. Undervisningen tager udgangspunkt i det legende barn og tilstræber gennem leg, sang, spil og bevægelse at styrke oplevelsen af musik, fantasien og udtryksviljen. Der arbejdes med musikalske grundbegreber, koncentration og motorik. Undervisningen er nøje afstemt til den aldersgruppe holdet henvender sig til.

Vi har følgende tilbud:

Babymusik 3-7 måneder og 8-12 måneder

Til babyrytmik kan du få inspiration til, hvordan du kan stimulere din baby musikalsk, motorisk og sprogligt. For det lille barn er det dejligt og trygt at høre mors og fars stemme, da de kender og har lyttet til den siden fostertilstanden. Vi vil derfor synge en masse sange, der er så enkle, at man hurtigt kan lære dem og bruge dem naturligt i hverdagen hjemme.

Vi vil udover at synge bevæge os en masse og lege med chiffontørklæder, rasle æg, bolde, bamser, faldskærm, og der vil blive trommet og akkompagneret på klokkespil, ukulele, klaver m.m

Lærer: Tove Sørensen

3-7 måneder: Tirsdage  kl. 10:00-10:45

8-12 måneder: Tirsdage kl. 11:00-11:45

Sted: Glassalen i Hollænderhallen

 

Rytmik

Igennem rammelege, sange, rim og remser, små instrumenter, bevægelse og sansemotorisk stimuli indføres barnet i musikkens univers. Helt naturligt styrkes samtidigt det lille barns motorik, så det siden vil få nemmere ved at tilegne sig instrumentfærdigheder, og dets sproglige udvikling vil blive stimuleret.

Rytmik for 1 årige

For de 1-årige, som lige har bevæget sig fra baby til tumlinge stadiet, er det utroligt vigtigt at få styrket grov motorikken, så på dette hold kommer vi til at løbe, hoppe, trille, snurre og danse meget, da det helt naturligt optager barnet, som lige har tilegnet sig disse kompetencer. Alle bevægelser, som er meget vigtige for barnets videre motoriske, men i den grad også musikalske udvikling. Der vil både indgå vilde og stille lege. Der tages selvfølgelig altid hensyn til, hvor de enkelte barn er, så alle kan føle sig trygge og mødt der, hvor de er udviklingsmæssigt

Rytmik for 2-3 årige

For de 2-3 årige er sproget i en rivende udvikling, og der vil i undervisningen begynde at indgå endnu flere fantasilege. Børnene kommer i denne alder med mange initiativer og begynder at improvisere og udvikle den imaginære leg. Dette vil på bedste vis blive grebet i undervisningen, således at børnene forsat vil bevare denne fantastiske evne. Motorisk optager det stadig barnet at løbe, hoppe, trille, snurre, danse osv., men mere komplicerede bevægemønstre vil også indgå. Der vil både indgå vilde og stille lege. Der tages selvfølgelig altid hensyn til, hvor de enkelte barn er, så alle kan føle sig trygge og mødt der, hvor de er udviklingsmæssigt

Rytmik for 4-5 årige

For de 4-5 årige er sproget nu så raffineret, at der i undervisningen vil begynde at indgå endnu flere komplicerede fantasilege. Børnene er blevet vant til komme med mange initiativer, at improvisere og udvikle den imaginære leg. Motorisk begynder finmotorikken at komme mere og mere på plads, hvilket i undervisningen vil afspejle sig i brugen af instrumenter især, ligesom mere komplicerede bevægemønstre også vil indgå i legene. Der vil stadig blive løbet, hoppet, trillet, snurret og danset meget. Der vil både indgå vilde og stille lege. Der tages selvfølgelig altid hensyn til, hvor de enkelte barn er, så alle kan føle sig trygge og mødt der, hvor de er udviklingsmæssigt

Lærer: Tove Sørensen

1 årige  Tirsdage, kl. 15-15:45

2-3 årige  Tirsdage, kl. 16-16:45

4-5 årige  Tirsdage , kl. 17-17:45

Sted: Glassalen i Hollænderhallen

Musikrotation for 3.- 5. klasse

Musikrotation er sammenspil uden et fast hovedinstrument. Alle prøver alle instrumenter og alle synger. Vi spiller på : trommesæt, guitar, bas, klaver, congas og synger. Vi skifter rundt på instrumenterne, så alle prøver at spille alle instrumenter i alle sange. Musikrotation er et slags værksted, hvor der kan ske alt muligt. Måske spiller vi kun på en masse trommer en dag og en anden dag kan det være vi kun har lyst til at synge. Det vigtigste er at vi spiller og synger sammen, har det sjovt og stifter bekendtskab med musikken.

Du behøver ikke at gå til et soloinstrument for at have musikrotation.

Lærere: Tove Sørensen

Tid: Mandage kl. 16:15-17:00

Sted: Kirkevej 9

 

Rytmik og alsang for institutioner

Undervisningen foregår på institutionerne. Institutionerne kan kontaktet af Musik- og Kulturskolen for at modtage tilbud om deltagelse, tilmelding samt aftale om tid og sted for undervisningen
Lærer: Malene Kjærgård