Musikalsk Forskole 

Musikalsk forskole er den samlede betegnelse for en stribe af undervisningstilbud til børn fra 0 - 10 år. Undervisningen tager udgangspunkt i det legende barn og tilstræber gennem leg, sang, spil og bevægelse at styrke oplevelsen af musik, fantasien og udtryksviljen. Der arbejdes med musikalske grundbegreber, koncentration og motorik. Undervisningen er nøje afstemt til den aldersgruppe holdet henvender sig til.

Vi har følgende tilbud:

Babymusik 0-1 år

Musik for babyer 3 mdr-12 mdr. og deres forældre.
Sange, sanglege, bevægelseslege, rytmelege.
Stimulerer opmærksomhed, sanser, motorik og musikalitet.

Spædbørn elsker at høre deres mors og fars stemme. Den skaber tryghed og nærhed. 
Alle nybagte forældre ved, at urolige børn lettere falder til ro, hvis mor eller far synger eller nynner.
Babymusik er en musikalsk hyggestund for mor/far og barn. Vi er max. 10 spædbørn med en forælder (ingen ældre søskende).
Rytmiklæreren tilrettelægger forløbet med sange, remser, sanglege, bevægelseslege og rytmelege. Det stimulerer børnenes opmærksomhed, sanser, motorik og musikalske evner. Vi vil genopfriske de gode gamle børnesange, rim og remser, og I vil også lære nyt materiale at kende, så I har mulighed for at fortsætte derhjemme.
 

Lærer: Malene Kjærgård

Tid: Mandage  kl. 14:30-15:15

Sted: Biblioteket Hollænderhallen

Børne Rytmik 1-5 år

Musikundervisning for små børn tager udgangspunkt i børnenes stærkeste kompetence – nemlig legen.

Legen i musikken er børnenes redskab til læring og erkendelse. Giver vi dem mulighed for at udvikle et godt rytmisk-motoriske grundlag, mens de stadigt er små, vil det skabe et betydeligt fundament for deres musikalske, sociale, og sproglige færdigheder på sigt.

Vi skal hoppe og danse, fantasere, spille på marimbaer og trommer, lytte, se og vigtigst af alt – mærke musikkens fortryllende magi, mens vi har det sjovt og dejligt sammen!

Lærer: Malene Kjærgård

1-3 år  Mandage, kl. 15:45-16:30

4-5 år Mandage, kl. 16:45-17:30

Sted: Biblioteket Hollænderhallen

Melodica 6-8 år

Tilbuddet henvender sig til de børn, der kunne tænke sig at lære at spille på et “rigtigt” instrument, men endnu ikke rigtigt ved, hvilket instrument de skal vælge. En melodica er let at lære at spille på, giver en hurtig indlæring af nodesystemet og baner vejen til spil på både tangent-instrumenter (klaver, keyboards, harmonika) og blæseinstrumenter (blokfløjte, saxofon, klarinet, trompet mm.). Melodicaen udlånes gratis til eleverne. Undervisningen foregår i små hold. Der undervises på Dragør Skole Syd fredage. Flere oplysninger kan fås ved at henvende sig på Musikskolens kontor.

Lærere: Amalie Paulsen

Tid: Fredag

Sted: Dragør Skole Syd

Musikkarrusel for 1. - 2. klasse

I Karrusellen vil eleverne sammen med 8 andre børn komme til at spille på 3 forskellige instrumenter i løbet af sæsonen. Det kan typisk blive på fløjte, violin, eller guitar. I Musikkarrusellen undervises 60 minutter om ugen. Tre musikskolelærere – som er lærer på hvert sit instrument – står for undervisningen. Timen vil typisk forme sig på den måde, at alle mødes til en kort fællesaktivitet, hvorefter tre børn går med én lærer ud til undervisning på et instrument. Timen vil ofte slutte med sammenspil med alle 9 elever og de 3 lærere.
Eleven låner i en periode det enkelte instrument med hjem. På den måde får eleverne mulighed for at øve videre derhjemme og få et forhold til den enkelte instrumenttype. Det vil gøre det lettere for eleven at beslutte sig for, hvilket instrument han/hun vil lære at spille på fra den efterfølgende sæson.

Lærere: Irene Hasager, Tine Kastoft, Marta Kocon.

Tid: Onsdage kl. 17:15 - 18:00

Sted: Kirkevej 9

Musikrotation for 2.- 4. klasse

Musikrotation er sammenspil uden et fast hovedinstrument. Alle prøver alle instrumenter og alle synger. Vi spiller på : trommesæt, guitar, bas, klaver, congas og synger. Vi skifter rundt på instrumenterne, så alle prøver at spille alle instrumenter i alle sange. Musikrotation er et slags værksted, hvor der kan ske alt muligt. Måske spiller vi kun på en masse trommer en dag og en anden dag kan det være vi kun har lyst til at synge. Det vigtigste er at vi spiller og synger sammen, har det sjovt og stifter bekendtskab med musikken.

Du behøver ikke at gå til et soloinstrument for at have musikrotation.

Lærere: Tove Sørensen

Tid: Mandage kl. 16-16:45

Sted: Kirkevej 9

 

Kor

Det er dejligt at synge, især sammen med andre. Når flere stemmer klinger sammen, lyder det helt fantastisk. I korundervisningen får du en grundig introduktion til sangteknik. Vi danser, laver sjov opvarmning og vi lægger stor vægt på det fælles, klanglige udtryk. Vi synger for det meste rytmiske sange, men vi synger også danske og klassiske sange. 

Lærere: Pauline Sæther

Tid: Onsdage kl. 17:15 - 18:00

Sted: Kirkevej 9

 

Rytmik og alsang for institutioner

Undervisningen foregår på institutionerne. Institutionerne kan kontaktet af Musik- og Kulturskolen for at modtage tilbud om deltagelse, tilmelding samt aftale om tid og sted for undervisningen
Lærer: Malene Kjærgård


Sang - dans - spil (sds)

Du vælger ikke om du vil enten synge, danse eller spille - du bliver kastet ud i det hele.
Musikken spilles på masser af trommer og percussioninstrumenter eller der arbejdes med kroppen.
Fælles for det hele er, at musikken udføres med masser af energi, sang og bevægelse, – og måske får du sved på panden. Der tages udgangspunkt i holdets interesser, alder og kompetencer, og alle, der har lyst, kan være med. Undervisningen differentieres, så der er passende udfordringer til alle elever.
Din rytmiske og melodiske sans udvikles og udfordres, og der arbejdes med motorik, koordination, improvisation, koncentration og samarbejde på en aktiv, sjov og kreativ måde.
De færdigheder, du får opbygget i SDS, er et godt fundament og supplement til en hvilken som helst anden form for musikalsk udfoldelse.

Lærer: Malene Kjærgård

Tid: Mandage, kl. 14:30-15:20

Sted: Kedelhuset, Wiedergården