Undervisningen tilbydes børn og unge op til 25 år bosat i Dragør Kommune. 

Undervisningen finder sted på Kirkevej 9, på Elisenborg eller en af kommunens skoler. 

Den første tilmelding er bindende i 2 måneder og betragtes som prøvetid. Ved fortsættelse ud over prøvetiden er tilmeldingen bindende resten af sæsonen. Udmeldelse i prøveperioden skal ske skriftligt til skolens kontor.

Udmeldelse midt i sæsonen kan kun ske i tilfælde af langvarig sygdom, eller ved flytning fra kommunen og skal ske skriftligt til skolens kontor med løbende måned plus en måneds varsel. 

Musikskolens undervisnings- og ferieplan adskiller sig enkelte steder fra folkeskolens. Musikskolen har 35 undervisningsgange. Billedskolen har 24 undervisningsgange. Dramaskolen deler undervisningen op mellem Dramaforestilling og DramaLeg.
Se ferieplanen ved at trykke på kalender.

Tilmelding:
Tryk på knappen "Tilmelding" øverst på siden.

Instrumenter
Musikskolen råder over et begrænset antal instrumenter, som udlejes til eleverne i 1-2 år, indtil eget instrument købes. Det koster 534 kr. om året, hvilket svarer til 44,50 om måneden - inkl. instrumentforsikring. 

Musikskolen tilbyder vejledning ved køb eller leje af eget instrument.

Betaling
Elever, som optages i Musikskolen, betaler et engangsbeløb på Kr. 141 i administrationsgebyr, som opkræves sammen med første rate af deltagerbetalingen. Opkrævningen sker via Dragør Kommune. Derfor kommer alle opkrævninger i betalerens E-boks. 
Undervisningen på Musikskolen betales i 5 ligeligt fordelt rater. Der betales for 2 måneder af gangen forud. På Billed- og Dramaskolerne betales månedsvis forud.
Tryk på priser i undermenuen for at se hvad det koster.

Aflysning og afbud
Ved lærers fravær søges undervisningen overtaget af en vikar eller erstattet ved senere lejlighed. 
Eventuel tilbagebetaling af elevkontingent foretages først efter 3. aflysning. 
Afbud fra eleven bedes meddelt direkte til læreren på dennes mobiltelefon eller via Speedadmin. 
Der ydes ingen erstatning ved elevafbud.

Rykkergebyr
Rykkergebyr opkræves ved udsendelse af rykkerskrivelser for manglende betaling.
Gebyret er fastsat af Dragør kommune og udgør 250 kr. ved 1. rykker.

Søskenderabat
Der ydes 50% rabat for 3. barn og derover.
Der gives ikke søskenderabat til sammenspil, kor og instrumentleje.

Undervisning af handikappede
Som udgangspunkt har musikpædagoger ingen specielle forudsætninger for at undervise børn og unge med fysiske eller psykiske handicaps.
Musikskolen råder dog over enkelte lærere med en vis erfaring inden for nærmere afgrænsede områder.
Har dit barn et fysisk eller psykisk handicap, og er du i tvivl, om Musik- og Kulturskolen kan tilbyde musikundervisning, der passer til den enkelte elev, er du velkommen til at kontakte musikskolens kontor tlf. 51 56 38 43.