Undervisningen på Musikskolen betales i 5 ligeligt fordelt rater. Der betales for 2 måneder af gangen forud. På Billed- og Dramaskolerne betales månedsvis forud.

 

Vokal- eller Instrumentalundervisning 1 elev pr. 22 ½ min. Kr. 420,-/mdr.

Computermusik Workshop 2 elever pr. 45 min. ugentlig Kr. 420,-/mdr.

Baby-/Børne Bongo 0-5 år 12 elever pr. 45 min. ugentlig Kr. 275,-/mdr.

Musikkarrusel og Musikrotation Kr. 275,-/mdr.

Kor / Spirekor Kr. 87,50,-/mdr.

Sammenspil for vokal- og instrumentalelever  Kr. 68,75/mdr.

Hørelære og musikforståelse Kr. 275,-/mdr.

Administrationsgebyr pr. år Kr. 141,-

Instrumentleje pr. måned Kr. 47,40 inkl. instrumentforsikring.

Billedskole pr. sæson 6 rater à Kr. 275,-

Dramaskole 16 undervisningsgange i efteråret af 2½ time + en weekend af 8 timer= Kr. 2200,-